Back Cover
Look Inside

小天才系列2018年[珍藏版]【36-45】(请注意无盒装)

2018年珍藏本 36-45期

➩根据五和六年级科学最新课程纲要编写。

➩是五和六年级学生增广科学知识的最佳材料。

Weight 1.29 kg
Material

书纸

Printing

彩色印刷 Colour

Size

18cm x 26cm x 3.5cm

Year Published

2018

Publisher

合力出版(马)有限公司

Series

Xiao Tian Cai 小天才

小天才